Vi Club UMH

Vi Club UMH

Aquesta activitat del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària té com a objectiu continuar amb la divulgació la cultura de la vinya i del vi entre les persones aficinoades i interessades  tant de la nostra comunitat universitària com del nostre entorn social.

La coordinació del Vi-Club UMH és a càrrec del professor David B. López Lluch, professor i investigador de la UMH vinculat al Màster Universitari en Viticultura i Enologia del nostre Campus d’Oriola.


PROGRAMACIÓ TASTS CURS 2019-2020

Pendents de programació.

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats cursos anteriors: