Cursos d’Estiu

Cartell dels Cursos d'Estiu UMH25a edició de Cursos d’Estiu UMH 2023/2024

Oferta de Cursos d’estiu
Preguntes freqüents
Organitzadors i col·laboradors

Els Cursos d’Estiu de la UMH són un punt de trobada i intercanvi de coneixement entre el professorat i l’alumnat, tant en la modalitat presencial als nostres campus i a les seus de la província d’Alacant, com a través de l’Aula Virtual de la UMH.

El principal objectiu d’aquests Cursos és el de crear fòrums de debat i reflexió dinàmics i participatius, sobre els temes d’actualitat al voltant de les diverses àrees de coneixement que resulten d’interés per a aquelles persones que busquen ampliar els coneixements necessaris en la seua carrera acadèmica i professional. Els qui participen reben un reconeixement acadèmic que inclou el detall de les competències i habilitats adquirides alhora que es pot convalidar per crèdits ECTS.

El programa de Cursos d’Estiu UMH pretén, a més a més, que el conjunt de la ciutadania participe en la transferència i intercanvi del coneixement i de la cultura, a través de la formació permanent al llarg de la vida amb diferents accions perquè puga triar aquelles que resulten del seu interés.

Els Cursos d’Estiu UMH tenen, entre altres, els següents:

Objectius generals:

 • Fomentar el protagonisme actiu dels qui participen, en la vida universitària.
 • Fomentar l’interés interdisciplinari en matèries de les diferents branques del saber.
 • Fomentar el debat de temes d’actualitat.
 • Fomentar la creació i transmissió de la cultura universitària en tota la seua diversitat.
 • Fomentar la formació al llarg de la vida i de democratització del coneixement.

 

Objectius específics:

 • Afavorir un aprenentatge integral mitjançant activitats que fomenten el desenvolupament acadèmic i professional.
 • Fomentar itineraris personalitzats i diferenciats.
 • Facilitar la flexibilització del currículum professional com a marca personal.

 

Normativa aplicable i altres documents:

 

Tipus de matrícula:

 • Matrícula general: La majoria de cursos tindran un cost de 35€, encara que també alguns cursos podran tindre preu reduït o gratuït.

*  Per a realitzar la matrícula, entreu en l’oferta, cliqueu sobre del curs seleccionat, cliqueu en l’accés al curs i hi apareix: «Ací preinscripció i matrícula». La matrícula es realitzarà de forma electrònica. Les places s’adjudicaràn per rigorós ordre de matriculació.

 

Certificació i reconeixement de crèdits de les nostres activitats:

Algunes de les nostres activitats són susceptibles de certificació. Els programes de les activitats de l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i se sotmeten a estàndards de qualitat. La UMH expedeix el certificat corresponent a l’activitat i s’hi reflecteixen les dades generals de l’activitat, el programa, el professorat i les competències transversals desenvolupades amb la seua realització.

 • Per a estudiants UMH: L’emissió dels certificats es realitza en format electrònic a través de la Seu electrònica UMH, el que facilita l’accés als certificats els 365 dies de l’any en un format àgil i còmode i s’incorpora a l’expedient junt amb l’expedient de la formació reglada.
 • Per a estudiants d’altres universitats: Podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS en la vostra universitat d’origen. Pel que fa a universitats de fora del territori nacional s’ajustarà al que disposa la seua normativa.
 • Concurrència en convocatòries públiques o a l’empresa privada: Aquests certificats són susceptibles de puntuar com a formació contínua, encara que això dependrà dels criteris de baremació de cada convocatòria.

La Universitat podrà cancel·lar un curs 24 hores abans del seu inici si no té les matrícules mínimes exigides per normativa.

Contacte: