Cursos d’Estiu

24a edició de Cursos de Verano UMH 2022/2023

Els cursos d’estiu propicien la trobada d’especialistes en diverses matèries i disciplines de manera que l’intercanvi de teories, experiències i idees, a més de la lògica ampliació de coneixements, genere una experiència diferent en què la participació del alumnat resulte vital. Es pot afirmar que, amb els Cursos d’Estiu UMH la nostra universitat no tanca a l’estiu, està oberta els 365 dies de l’any, i en el període estival es manté activa i es converteix en un fòrum de debat i reflexió, dinàmic i participatiu, on s’aborden temes d’actualitat. I, alhora, es crea un marc diferent per a bastir ponts entre la ciència, la cultura, la política i la societat.

Els Cursos d’Estiu UMH tenen, entre altres, els següents:

Objectius generals:

  • Interés interdisciplinari dels cursos i de les matèries proposades, amb la finalitat d’atendre les diferents branques del saber i del coneixement.
  • Interés social d’aquests, abordant temes d’actualitat que estiguen sotmesos a reflexió i propiciant el debat i la discussió d’idees.
  • Afavorir la vida cultural, política, artística, científica i literària de la comunitat universitària i potenciar la participació activa de l’alumnat.

Objectius específics:

  • Fomentar i potenciar el desenvolupament personal, acadèmic i professional de la persona participant.
  • Fomentar itineraris personalitzats i diferenciats.
  • Facilitar la flexibilització del currículum personal com a marca personal.

Normativa aplicable i altres documents:

Tipus de matrícula:

  • Matrícula general: La majoria de cursos tindran un cost de 35€, encara que també alguns cursos podran tindre preu reduït o gratuït.

* Per a realitzar la matrícula, entreu en l’oferta, cliqueu sobre del curs seleccionat, cliqueu en l’accés al curs i hi apareix: «Ací preinscripció i matrícula». La matrícula es realitzarà de forma electrònica. Les places s’adjudicaràn per rigorós ordre de matriculació.

Certificació i reconeixement de crèdits de les nostres activitats:

Algunes de les nostres activitats són susceptibles de certificació. Els programes de les activitats de l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i se sotmeten a estàndards de qualitat. La UMH expedeix el certificat corresponent a l’activitat i s’hi reflecteixen les dades generals de l’activitat, el programa, el professorat i les competències transversals desenvolupades amb la seua realització.

  • Per a estudiants UMH: L’emissió dels certificats es realitza en format electrònic a través de la Seu electrònica UMH, el que facilita l’accés als certificats els 365 dies de l’any en un format àgil i còmode i s’incorpora a l’expedient junt amb l’expedient de la formació reglada.
  • Per a estudiants d’altres universitats: Podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS en la vostra universitat d’origen. Pel que fa a universitats de fora del territori nacional s’ajustarà al que disposa la seua normativa.
  • Concurrència en convocatòries públiques o a l’empresa privada: Aquests certificats són susceptibles de puntuar com a formació contínua, encara que això dependrà dels criteris de baremació de cada convocatòria.

La Universitat podrà cancel·lar un curs 24 hores abans del seu inici si no té les matrícules mínimes exigides per normativa.

Contacte: cursosdestiu@umh.es

Logos organitzadors, col·laboradors i patrocinadors