Targeta Solidària / Targeta Extensa

Targeta Solidària

La Targeta Solidària s’emmarca dins de les actuacions desenvolupades per a apropar la Universitat Miguel Hernández d’Elx  a  determinats col·lectius, oferint als seus titulars una sèrie de beneficis, com ara preus reduïts en les activitats programades pel vicerectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat.

Sol·licitud de la Targeta Solidària en la oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat està relacionada amb les activitats incloses en el seus diversos programes com són  cursos d’estiu, cursos d’hivern, cursos de valencià i altres oferides des del vicerectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat.

Requisits per a sol·licitar la Targeta Solidària: Ser en situació d’atur, pensions de prestacions mínimes i participació activa en ONG o altres col·lectius sol·lidaris.

Documentació requerida:

  • Fotocòpia DNI
  • Justificant del pagament de taxa
  • Document el qual acredite qualsevol dels requisits indicats en la normativa de la Targeta Solidària
  • Imprés d’autorització de tractament de dades personals

S’ha d’enviar tota la documentació per correu electrònic a la adresa indicant en l’assumpte del missatge «Sol·licitud de Targeta Solidària»

Descarregar Normativa Targeta Solidària (PDF) 103 KB

Descarregar document d’autorització de tractament de dades personals (PDF) 143 KB

 


Tarjeta Extensa

La Targeta Extensa s’emmarca dins de les actuacions desenvolupades per a apropar la Universitat Miguel Hernández d’Elx  als  col·lectius detallats en la normativa de la targeta extensa, oferient als seus titulars una sèrie de beneficis, com ara preus reduïts en les activitats programades pel vicerectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat.

Sol·licitud de la Targeta Extensa en la oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat està relacionada amb les activitats incloses en els seus diferents programascom són  cursos d’estiu, cursos d’hivern, cursos de valencià i altres oferides des del vicerectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat.

Requisits per a sol·licitar la Targeta Extensa: Pertanyer a qualsevols dels col·lectius en la normativa de targeta extensa.

Documentació requerida:

  • Fotocòpia DNI
  • Justificant del pagament de taxa
  • Document el qual acredite qualsevol dels requisits indicats en la normativa de la Targeta Extensa
  • Imprés d’autorització de tractament de dades personals

S’ha d’enviar tota la documentació per correu electrònic a la direcció indicant en el assumptet del missatge «Sol·licitud de Targeta Extensa»

Descarregar Normativa Tarjeta Extensa (PDF) 104 KB

Descarregar document d’autorització de tractament de dades personals (PDF) 143 KB