Ensemble Vocal Pneuma UMH (cor)

Logo de l'Ensemble Vocal Pneuma UMH

Durant el curs acadèmic tidran lloc els assajos al campus d’Elx, on el cor es prepara per oferir diferents concerts.

Si t’agradaria participar, escriu-nos a

L’activitat de l’Ensemble Vocal Pneuma UMH es basa en la pràctica musical des del punt de vista vocal com a activitat col·lectiva que implica una relació social i una col·laboració de tots els membres que l’integren. Donat el caràcter grupal de el cant coral, la seva pràctica s’erigeix ​​com emblemàtica de la participació social de la música.

L’experiència coral aporta als integrants del cor el cultiu de la memòria musical i la interiorització del seu fet sonor, sobretot en la interpretació de les obres polifòniques que els aporta una riquesa cultural i una nova visió d’un món real i alhora immaterial , de dimensions difícilment assolibles amb altres activitats, ja que el material amb el qual es treballa (el so) és intangible.

La formació vocal que es deriva de treballar en un cor va acompanyada sempre del contrast de la pròpia veu amb la dels altres, el que permet i facilita l’observació dels diferents timbres i la seva posterior comprensió. La pràctica coral potencia la motivació per la constància del grup en la recerca de la perfecció en la interpretació.Cantar és una de les activitats i experiències més plaents que pot realitzar l’ésser humà. Cantar té efectes directes positius amb la millora del rendiment de la nostra ment i amb el benestar subjectiu en la persona que el realitza. Fa que segreguem endorfines, l’hormona que produeix una sensació de benestar i felicitat. Serveix per descarregar tensions, s’exerciten els músculs responsables de la modulació del cant i fa que ens sentim satisfets i relaxats com a l’haver realitzat exercici físic.

Millora la resposta immunològica, ja que redueix l’estrès. També ajuda a millorar la respiració, al convertir el cant en hàbit s’aprenen noves i beneficioses maneres de moure els músculs que intervenen en la respiració, especialment el diafragma.

Millora el nostre sistema cardiovascular. Si cantem durant diversos minuts amb assiduïtat, estarem fent un exercici lleuger però fàcil de realitzar. Ajuda a millorar la postura corporal i tonifica la musculatura del ventre. Actualment hi ha estudis que relacionen el cant amb la prevenció de l’aparició dels símptomes de la demència que apareix amb l’edat. Ajuda a practicar la memòria desenvolupant-la de manera eficaç. També neteja les vies respiratòries quan fem que passe l’aire en diferents nivells de pressió, evitant que s’acumulen bacteris nocius.

Cantar en cor és una de les maneres de relació humana més sanes que es poden practicar, ja que els interessos individuals queden per sota de bé comú. Tots han de treballar pel mateix objectiu (aconseguir la millor de les interpretacions) adaptant la seva veu a la dels altres, empastando per aconseguir una única sonoritat i no una suma d’individualitats (veus).

El tot és qualitativament superior a la suma de les parts.

Carmen Montesinos Fortea
Directora de l’Ensemble Vocal Pneuma UMH