Què és CulturaLAB?

CABECERA3

Molt més que visites guiades

CulturaLAB, és el laboratori de cultura i mediació artística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

És una iniciativa del Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Diversitat, que desenvolupa, a partir de cadascuna de les exposicions que se celebren en la Sala Universitas (Edifici de Rectorat i Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx), un programa d’activitats didàctiques amb l’objecte de fomentar i despertar l’interès del coneixement de l’art contemporani mitjançant la realització de diferents tasques formatives, tals com a visites dinamitzades [que no guiades], o la pràctica experimental en l’aplicació de les tècniques pròpies de cadascuna de les exposicions.

El desenvolupament de pensament crític entre les persones visitants, així com entendre l’espai expositiu com un lloc per a pensar, sentir i participar de l’art des de dins, al costat d’unes maneres pedagògiques inspirades en la vivència dels aspectes més lúdics del procés artístic són objectius fonamentals en cadascuna de les activitats didàctiques que es duen a terme. Aquestes experiències són gratuïtes i estan obertes a tot tipus de públic, generant, d’aquesta manera, resultats i vivències diverses que enriqueixen l’acte d’entendre l’art.

Per a açò, es realitzen 3 actuacions principals:

  • Pissarra: Sinopsi visual de l’activitat al costat de l’entrada de la Sala Universitas.
  • BricoLAB: Videotutorial sobre una tècnica o procediment artístic utilitzat en l’exposició.
  • Actividad Didáctica: Que comprèn una visita dinamitzada, una activitat sobre la teoria i una altra sobre la tècnica.