Cursos d’hivern

Cursos d’hivern UMH

*Pròximament es publicarà la convocatòria per a presentar propostes de Cursos d’hivern UMH 2020/2021.*

Els Cursos d’hivern de la UMH són una altra de les ofertes formatives impartides en la Universitat Miguel Hernández.

Per la seua temàtica i continguts, aquests cursos són complementaris de les disciplines universitàries, i ofereixen perspectives que no s’aborden durant el curs acadèmic. A més, tenim en compte en el disseny les necessitats formatives de les diferents institucions i organitzacions del sector públic, del sector privat i de la societat civil que componen el teixit social de la UMH.

Per això, els cursos es dissenyen per a donar respostes a aquestes inquietuds i expectatives i estan adreçats a tota la comunitat universitària i a la societat en general.

En finalitzar cada curs, l’estudiant rebrà un diploma acreditatiu de les hores cursades.

Programa de Cursos d’hivern, aprovats pel Consell de Govern 

Normativa Criteris Econòmics de Cursos d’hivern

Normativa de Cursos d’hivern

Normativa Targeta solidària

Normativa Targeta extensa

 

Reconeixement de crèdits:

Es lliurarà un Diploma a aquells alumnes que assistisquen a un mínim del 85% d’hores en els cursos presencials i realitzen el 85% del seu contingut en els cursos en línia .

Estudiants:

Els cursos són reconeguts en la UMH com a crèdits ECTS (cada 25 hores 1 crèdit). És necessari que comproves el reconeixement de crèdits en la teua universitat d’origen.

Els cursos podran ser inclosos en l’expedient acadèmic de cada estudiant, prèvia sol·licitud, per a ampliar i complementar la formació, en aquells casos que no es necessite convalidar-los per crèdits ECTS.

Més informació:

Email: cursosdhivern@umh.es
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Edifici Hèlike, Av. de la Universitat s/n
03202, Elx (Alacant)