Cursos d’hivern

Cursos d’hivern

Els Cursos d’hivern de la UMH són una altra de les ofertes formatives impartides en la Universitat Miguel Hernández.

Per la seua temàtica i continguts, aquests cursos són complementaris de les disciplines universitàries, i ofereixen perspectives que no s’aborden durant el curs acadèmic. A més, tenim en compte en el disseny les necessitats formatives de les diferents institucions i organitzacions del sector públic, del sector privat i de la societat civil que componen el teixit social de la UMH.

Per això, els cursos es dissenyen per a donar respostes a aquestes inquietuds i expectatives i estan adreçats a tota la comunitat universitària i a la societat en general.

En finalitzar cada curs, l’estudiant rebrà un diploma acreditatiu de les hores cursades.

Oferta Cursos d’hivern UMH (curs acadèmic 2019-2020)

Matricula’t ací  t’esperem!

Programa de Cursos d’hivern, aprovats pel Consell de Govern

Normativa Criteris Econòmics de Cursos d’Hivern.

Normativa de Cursos d’Hivern

Normativa targeta solidària.

Normativa targeta extensa.

 

Reconeixement de crèdits:

Es lliurarà un Diploma a aquells alumnes que assistisquen a un mínim del 85% d’hores en els cursos presencials i en els cursos en linia realitzen el 85% del seu contingut.

Estudiants:

Els cursos són reconeguts en la UMH com a crèdits ECTS (cada 25 hores 1 crèdit). És necessari que comproves el reconeixement de crèdits en la teua universitat d’origen.

Els cursos podran ser inclosos en l’expedient acadèmic de cada estudiant, prèvia sol·licitud, per a ampliar i complementar la formació, en aquells casos que no es necessite convalidar-los per crèdits ECTS.

Més informació:

Email: cursosdeinvierno@umh.es
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Edifici Hèlike, Av. de la Universitat s/n
03202, Elx (Alacant)CInvierno cartel