Cursos d’hivern

Cursos d’hivern UMH

La matrícula de Cursos d’Hivern UMH, curs acadèmic 2020-2021, s’obrirà a partir del 10 de novembre per als cursos de teatre i el 16 de novembre per a la resta de cursos.

Accedir a l’oferta de Cursos d’hivern UMH

Accedir a preguntes freqüents

Escoltar programa de ràdio “Pilla Uno”

Veure vídeo Cursos d’hivern UMH

Els Cursos d’hivern de la UMH són una altra de les ofertes formatives impartides en la Universitat Miguel Hernández.

Per la seua temàtica i continguts, aquests cursos són complementaris de les disciplines universitàries, i ofereixen perspectives que no s’aborden durant el curs acadèmic. A més, tenim en compte en el disseny les necessitats formatives de les diferents institucions i organitzacions del sector públic, del sector privat i de la societat civil que componen el teixit social de la UMH.

Per això, els cursos es dissenyen per a donar respostes a aquestes inquietuds i expectatives i estan adreçats a tota la comunitat universitària i a la societat en general.

En finalitzar cada curs, l’estudiant rebrà un diploma acreditatiu de les hores cursades per el reconeixement de crèdits.

Normativa aplicable:

Programa de Cursos d’hivern, aprovats pel Consell de Govern. (Pròximament)

Certificació i reconeixement de crèdits de les nostres activitats

Algunes de les nostres activitats són susceptibles de certificació. Els programes de les activitats de l’Oficina de Cultura i Igualtat són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i se sotmeten a estàndards de qualitat. La UMH expedeix el certificat corresponent a l’activitat i s’hi reflecteixen les dades generals de l’activitat, el programa, el professorat i les competències transversals desenvolupades amb la seua realització.

_Per a estudiants UMH: L’emissió dels certificats es realitza en format electrònic a través de la Seu electrònica UMH, el que facilita l’accés als certificats els 365 dies de l’any en un format àgil i còmode i s’incorpora a l’expedient junt amb l’expedient de la formació reglada.

_Per a estudiants d’altres universitats: Podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS en la vostra Universitat d’origen. Pel que fa a universitats de fora del territori nacional s’ajustarà al que disposa la seua normativa.

_Concurrència en convocatòries públiques o a l’empresa privada: Aquests certificats són susceptibles de puntuar com a formació contínua, encara que això dependrà dels criteris de baremació de cada convocatòria.

Els cursos podran ser inclosos en l’expedient acadèmic de cada estudiant, prèvia sol·licitud, per a ampliar i complementar la formació, en aquells casos que no es necessite convalidar-los per crèdits ECTS.

Més informació:

Email: cursosdhivern@umh.es
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Edifici Hèlike, Av. de la Universitat s/n
03202, Elx (Alacant)

Destacats

Informació important

Cursos d'Estiu UMH

Cursos d'Estiu UMH