Carta de serveis

MISSIÓ

· Promoure i impulsar activitats universitàries en l’àmbit cultural amb el compromís de col·laboració amb altres entitats i institucions per a la formació integral del col·lectiu universitari.
· Transmetre i inculcar valors de solidaritat, participació, respecte i salut a la comunitat universitària mitjançant activitats culturals i de formació.
· Fer acréixer la sensibilitat dins de l’espai universitari al voltant de la nostra llengua i cultura i dinamitzar el procés de normalització lingüística.

FUNCIONS

· Realitzar programes d’activitats recreatives i dinàmiques a l’aire lliure.
· Informar, atendre i orientar la comunitat universitària sobre el programa d’activitats culturals.
· Planificar, gestionar i col · laborar amb altres entitats i institucions per al desenvolupament de la cultura.
· Proposar l’establiment de relacions i convenis amb diferents entitats públiques i privades per al foment de la cultura.
· Realitzar activitats d’extensió universitària que vinculen la universitat amb l’entorn social a què pertany.
· Coordinació de l’Escola d’Estiu UMH.
· Coordinació de la Aules de l’Experiència.
· Procurar programes de sensibilització al voltant del fet lingüístic.
· Promoure activitats de formació lingüística dins la Comunitat Universitària.
· Incentivar accions conduents a la utilització del valencià com a llengua vehicular.
· Dinamitzar el procés de normalització lingüística dins l’àmbit universitari.
· La previsió i programació d’infraestructures, recursos materials, equipament i espais necessaris per complir els objectius de cultura i extensió universitària.

> Carta de Serveis (castellà)

Categories