Carta de serveis

Foto de l'edifici Hélike

Missió

 • Promoure i impulsar activitats universitàries en l’àmbit cultural amb el compromís de col·laboració amb altres entitats i institucions per a la formació integral del col·lectiu universitari.
 • Transmetre i inculcar valors de solidaritat, participació, respecte i salut a la comunitat universitària mitjançant activitats culturals i de formació.
 • Fer acréixer la sensibilitat dins de l’espai universitari al voltant de la nostra llengua i cultura i dinamitzar el procés de normalització lingüística.

Funcions

 • Realitzar programes d’activitats recreatives i dinàmiques a l’aire lliure.
 • Informar, atendre i orientar la comunitat universitària sobre el programa d’activitats culturals.
 • Planificar, gestionar i col · laborar amb altres entitats i institucions per al desenvolupament de la cultura.
 • Proposar l’establiment de relacions i convenis amb diferents entitats públiques i privades per al foment de la cultura.
 • Realitzar activitats d’extensió universitària que vinculen la universitat amb l’entorn social a què pertany.
 • Coordinació de l’Escola d’Estiu UMH.
 • Coordinació de la Aules de l’Experiència.
 • Procurar programes de sensibilització al voltant del fet lingüístic.
 • Promoure activitats de formació lingüística dins la Comunitat Universitària.
 • Incentivar accions conduents a la utilització del valencià com a llengua vehicular.
 • Dinamitzar el procés de normalització lingüística dins l’àmbit universitari.
 • La previsió i programació d’infraestructures, recursos materials, equipament i espais necessaris per complir els objectius de cultura i extensió universitària.

Visualitzar Carta de Serveis (castellà) (obri una nova finestra)