Activitats de benvinguda

ACTIVITATS DE BENVINGUDA      CURS 2019/2020      OCTUBRE 2019

Les activitats de benvinguda es desenvolupen al llarg del mes d’octubre i estan organitzades per presentar la vida cultural que des del Vicerectorat de Cultura es duran a terme al llarg del curs acadèmic. Estan adreçades a tota la comunitat universitària i, majoritàriament també a la societat en general. Volem destacar que totes són gratuïtes, excepte l’última.

 

programa per imprimir