Presentació

L’equip del Vicerectorat de Cultura, Igualtat y Diversitat i la seua Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat us dóna la benvinguda. El nostre objectiu prioritari és fer cultura pública universitària de qualitat i per això treballem sobre tot tipus d’accions i projectes culturals diversos. La transversalitat de les diferents activitats que gestionem ens permet d’incorporar i comprometre’ns sempre amb el bilingüisme, la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat en els nostres programes.
Pots fer un volt per la nostra web per descobrir tota la informació completa i actualitzada sobre cultura visual, cultura escènica i convocatòries.

Certificació i reconeixement de crèdits de les nostres activitats
Algunes de les nostres activitats són susceptibles de certificació. Els programes de les activitats de l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i se sotmeten a estàndards de qualitat. La UMH expedeix el certificat corresponent a l’activitat i s’hi reflecteixen les dades generals de l’activitat, el programa, el professorat i les competències transversals desenvolupades amb la seua realització.

Per a estudiants UMH: L’emissió dels certificats es realitza en format electrònic a través de la Seu electrònica UMH, el que facilita l’accés als certificats els 365 dies de l’any en un format àgil i còmode i s’incorpora a l’expedient junt amb l’expedient de la formació reglada.

Per a estudiants d’altres universitats: Podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS en la vostra Universitat d’origen. Pel que fa a universitats de fora del territori nacional s’ajustarà al que disposa la seua normativa.

Concurrència en convocatòries públiques o a l’empresa privada: Aquests certificats són susceptibles de puntuar com a formació contínua, encara que això dependrà dels criteris de baremació de cada convocatòria.