UMH Fest – Concurs de grups de música

XIX Concurs de Grups de Música de la UMH 2022

Banner Concurs de Grups de Música

Amb l’objecte de fomentar la cultura musical en l’entorn universitari.

  1. Primer premi 800 €
  2. Segon premi 600 €
  3. Tercer premi 350 €

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a partir del dia següent de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):
Data d’inici: 31/03/2022
Data de finalització: 30/05/2022

S’ha d’aportar el següent:

  1. Formulari de sol·licitud de l’anex I cumplimentat (Disponible en les bases de la convocatòria al BOUMH)
  2. Maqueta amb l’enregistrament de tres cançons en format MP3, WAV o MP4A.
  3. Imatge del grup en format PDF.
  4. Biografia del grup en format PDF.

Publicat en el BOUMH el llistat definitiu de persones admeses al XIX Concurs de grups de música de la UMH 2022

Proposta provisional de resolució del XIX Concurs de grups de música de la UMH 2022

El termini per a possibles al·legacios és de 10 dies hàbils:
Data d’inici: 11/10/2022
Data de finalització: 25/10/2022