Edició 2020

XXI Edició de Cursos d’Estiu UMH

L’oferta 2020 de Cursos d’Estiu de la UMH ja està ací. Els cursos s’han adaptat a les noves circumstàncies derivades de la COVID-19 i a les polítiques derivades per a controlar la pandèmia. Els cursos d’estiu s’impartiran en format no presencial.

> Entra al programa

Els cursos d’estiu propicien la trobada d’especialistes en diverses matèries i disciplines, de manera que l’intercanvi de teories, experiències i idees genere, a més de la lògica ampliació de coneixements, una experiència diferent en què la participació dels alumnes resulte vital. Es pot afirmar que, amb els Cursos d’Estiu UMH la nostra universitat no tanca a l’estiu, està oberta els 365 dies de l’any, i en el període estival es manté activa i es converteix en un fòrum de debat i reflexió, dinàmic i participatiu, on s’aborden temes d’actualitat. I, alhora, es crea un marc diferent per a bastir ponts entre la ciència, la cultura, la política i la societat.

Els Cursos d’Estiu UMH tenen, entre altres, els següents:

Objectius generals:

– Interés interdisciplinari dels cursos i de les matèries proposades, amb la finalitat d’atendre les diferents branques del saber i del coneixement.
– Interés social d’aquests, abordant temes d’actualitat que estiguen sotmesos a reflexió i propiciant el debat i la discussió d’idees.
– Afavorir la vida cultural, política, artística, científica i literària de la comunitat universitària i potenciar la participació activa de l’alumnat.

Objectius específics:

– Fomentar i potenciar el desenvolupament personal, acadèmic i professional del participant.
– Fomentar itineraris personalitzats i diferenciats.
– Facilitar la flexibilització del currículum personal com a marca personal.

Normativa aplicable:

Normativa Criteris Econòmics de Cursos d’Estiu

Normativa de Cursos d’Estiu

Normativa targeta solidària

Normativa targeta extensa

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions

Presupost UMH

1.- Tipus de matrícula:

– Matrícula general: La majoria de cursos tindran un cost de 35€, encara que també alguns cursos podran tindre preu reduït o gratuït.

* Per a realitzar la matrícula, entrar al catàleg, punxar sobre del curs seleccionat i en la part dreta hi apareix: “ACÍ PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA”. La matrícula es realitzarà de forma electrònica. Les places s’adjudicaràn per rigorós ordre de matriculació.

2.-Reconeixement dels cursos

Els Cursos d’estiu UMH són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit) així com per les universitats que pertanyen a la Xarxa Vives d’Universitats.

 3.- Diplomes

Es lliurarà diploma a l’alumnat que participe a un mínim del 85% del curs.

La Universitat podrà cancel·lar un curs 24 hores abans del seu inici si no té les matrícules mínimes exigides per normativa.

Contacte: cursosdestiu@umh.es

 

Destacats

Certamen Col·lecció UMH

Informació important

Cursos d'estiu UMH 2020

JOUMH interpreta Heart and Soul