The Human Landscape

11 Juny, 2021a30 Setembre, 2021

The Human Landscape, de Frans van Lent

The Human Landscape
Frans van Lent

11 de juny  – 30 de setembre de 2021
Sala Gris
Ed. Rectorat i Consell Social
Universitat Miguel Hernández d’Elx

Més informació de The Human Landscape

Destacats

Informació important

Cursos d'hivern UMH

https://cultura.umh.es/teatre2/cursos-darts-esceniques/

Cursos i participació