FREEGRATIS, de Realmente Bravo

Exposició

Sala Gris

8 d’octubre 2020

16 Octubre, 2020a22 Gener, 2021

FREEGRATIS
Artistes: Realmente Bravo

16 d’octubre 2020 – 22 de gener 2021
Sala Gris
Ed. Rectorat i Consell Social
Campus d’Elx

Més informació