Proves d’acreditació valencià CIEACOVA

Exàmens

CIEACOVA

25 d’octubre 2019

24 Octubre, 2019a24 Gener, 2020

 

cieacova-logo

Tota la informació ací.

2019 novembre
Dies 11 al 29                INSCRIPCIÓ – De l’11 de novembre al 29 de novembre de 2019 (Termini de matrícula)

2019 desembre
Dia 04                          Llistat persones matriculades (sol·licitud de correcció de dades del 04 al 12 de desembre al correu: )
Dia 15                          15 de desembre és l’últim dia que es pot sol·licitar la devolució del pagament i cancel·lació de la matrícula.

2020 gener
Dia 13                          Prova oral C2
Dia 13                          
Prova oral A2  i  B2  campus d’Elx (16:00)
Dia 15                          Comunicació resultats prova oral nivell A2, B2 i C2 (enviarem el resultat personalitzat al correu electrònic)
Dia 16                          Prova oral C1 primer cognom de la M a la Z de les persones matriculades al campus d’Elx.
Dia 17                          Prova oral C1 primer cognom de la A a la L de les persones matriculades al campus d’Elx.
Dia 17                          Prova oral C1 primer cognom de la A a la Z de les persones matriculades al campus Altea, Sant Joan i Oriola
Dia 17                          Prova oral B1 campus d’Elx (16:00)
Dia 21                          Comunicació resultats prova oral nivell B1 i C1 (enviarem el resultat personalitzat al correu electrònic)
Dia 23                          Prova escrita C2  (16:00)
Dia 23                          Prova escrita A2  i  B2  campus d’Elx (16:00)
Dia 24                          Prova escrita C1  (hora: 16:00)
Dia 24                          Prova escrita B1  campus d’Elx (16:00)