Beca Puenting UMH-Art Mustang

Fruit de la col·laboració entre ART MUSTANG, la Facultat de Belles Arts d’Altea, l’Excm. Ajuntament d’Altea, i amb el suport del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitaria i del Departament d’Art de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, es presenta la VIII convocatoria de la Beca Puénting: un salt a la professionalització artística amb l’arnés entreteixit per universitat i empresa.

VIII BECA PUÉNTING DEPROFESSIONALITZACIÓ ARTÍSTICA ART MUSTANG / FACULTAT DE BELLES ARTS D’ALTEA BASES 2018