Presentació

L'equip del Vicerectorat de Cultura i la seua Oficina de Cultura i Igualtat us dóna la benvinguda. El nostre objectiu prioritari és fer cultura pública universitària de qualitat i per això treballem sobre tot tipus d'accions i projectes culturals diversos. La transversalitat de les diferents activitats que gestionem ens permet d’incorporar i comprometre'ns sempre amb el bilingüisme, la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat en els nostres programes.
Pots fer un volt per la nostra web per descobrir tota la informació completa i actualitzada sobre cultura visual, cultura escènica i convocatòries.

Certificació i reconeixement de crèdits de les nostres activitats
Algunes de les nostres activitats són susceptibles de certificació. Els programes de les activitats de l'Oficina de Cultura i Igualtat són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i se sotmeten a estàndards de qualitat. La UMH expedeix el certificat corresponent a l'activitat i s’hi reflecteixen les dades generals de l'activitat, el programa, el professorat i les competències transversals desenvolupades amb la seua realització.

_Per a estudiants UMH: L'emissió dels certificats es realitza en format electrònic a través de la Seu electrònica UMH, el que facilita l'accés als certificats els 365 dies de l'any en un format àgil i còmode i s'incorpora a l'expedient junt amb l’expedient de la formació reglada.

_Per a estudiants d'altres universitats: Podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS en la vostra Universitat d'origen. Pel que fa a universitats de fora del territori nacional s'ajustarà al que disposa la seua normativa.

_Concurrència en convocatòries públiques o a l'empresa privada: Aquests certificats són susceptibles de puntuar com a formació contínua, encara que això dependrà dels criteris de baremació de cada convocatòria.

Destacats

Informació important

Cursos d'hivern UMH

Cursos d'hivern UMH

La senda del poeta

La senda del poeta

Pinceladas 2

Pinzellades 2