Curso d’estiu “Internet desconstruït. Seminari amb l’artista Joana Moll”

11 Juny, 2018a18 Juny, 2018

Aquest seminari cerca revelar, analitzar i connectar de manera crítica la complexa xarxa d’agents que
convergeixen en la configuració de la Internet. El seminari se centrarà a revelar, desconstruir i rearticular,
els agents materials i immaterials que construeixen la xarxa per a reflexionar sobre el seu paper
i influència dins de les esferes socials, polítiques, econòmiques, culturals i emocionals de la
societat en xarxa.

Preinscripció: 23/04/18 a 18/06/18
Matriculació: 23/04/18 a 15/06/18
Duració: 18/06/18 a 22/06/18
Hores: 25

Més informació en el següent enllaç.

Destacats

Informació important

https://cultura.umh.es/cursosdhivern/

Cursos d'hivern UMH

https://cultura.umh.es/teatre2/cursos-darts-esceniques/

Cursos i participació