Exàmens recuperació valencià setembre 2012

Cursos

Cursos de valencià

16 de juliol 2012

Exàmens recuperació valencià setembre 2012, tots nivells (B1, C1 i C2) per campus:

CAMPUS ELX, 5/09, 16:30-19:00 h, aula 2.1 edif. Altet. Atenció perquè el C2 de dissabtes serà el dia 8/09 de 9:30 a 12:30, aula 0.1 edif. Altabix.

CAMPUS SANT JOAN, 5/09, 16:30-19:00 h, aula 0.10 edif. 3

CAMPUS ORIOLA-SALESAS, 3/09, 18:00 a 20:30  h, aula 1.5 Salesas

CAMPUS ALTEA, 7/09, 16:30-19:00 h, aula 1.2 edif. Albir