Proves d’acreditació valencià (CIEACOVA)

cieacova-logo

Proves comunes d’acreditació de coneixements de Valencià

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València – Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

Dubtes freqüents         Formulari de revisió

2018  Convocatòria marc gener    Informació de matrícula i pagament

Les prova es realitzarà en el campus triat si el nombre d’inscripcions arriba al mínim de 20 persones inscrites. En cas contrari es reubicarà al  campus més proper on sí es realitze o la possibilitat de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i devolució de les taxes.
La crida a la prova oral s’iniciarà amb la lletra X, segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de data 13/03/2017. Es publicaran els llistats ordenats pel DNI amb una aproximació de les hores de realització de la prova oral. 

Qualsevol incidència podeu comunicar-la a l’oficina de promoció lingüística a través de prova@umh.es

[Ver pantalla completa]