Category: religion

GRANTS ALUMNI ANIMATION ARCHITECTURE ART AND CULTURE CINEMA SPEECH CONGRESS CLASS CURSOS ANOTHER ACTIVITIES BALLET DEBATE ECONOMY AND BUSINESS SCULPTURE SPORT LIFESTYLE AND FREE TIME STUDENTS STUDIES EXTENSION EDUCATION PHOTOGRAPHY GASTRONOMY JORNADA LITERATURE FASHION MUSIC NEWS FREE TIME PAINTING ADVERTISING RADIO RELIGION SEX SOFTWARE TALLER THEATRE TELEVISION VIAJE
[ 10 January, 2014; 13:00; ] "Programa DRAC" El programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives mitjançant l’atorgament d’ajuts per a assistir a cursos d’estiu, cursos d’hivern, seminaris, realitzar investigacions o projectes, impartir docència en català o visitar serveis d’altres universitats. Està adreçat a estudiants, PDI i PAS de les universitats de la [...]
30 May 2014

Highlights

Información importante

Cursos de formación teatral y Participa en la Compañía de Teatro UMH

Cursos de formación teatral / Compañía de teatro UMH