Programa DRAC

10 January, 2014
13:00
Programa “Programa DRAC”

El programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives mitjançant l’atorgament d’ajuts per a assistir a cursos d’estiu, cursos d’hivern, seminaris, realitzar investigacions o projectes, impartir docència en català o visitar serveis d’altres universitats.

Està adreçat a estudiants, PDI i PAS de les universitats de la Xarxa Vives i la convocatòria es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic. Les sol•licituds han de presentar-se dins dels terminis establerts (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), abans de la data de començament de l’activitat.

PROGRAMA DRAC 2013-2014