Cursos de valencià

Els cursos de valencià del Laboratori d’Idiomes de la UMH tenen com a objectiu preparar l’alumnat per als exàmens oficials de valencià convocats per la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditació de Coneixements de Valencià) i per la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) en els nivells B1, B2, C1 i C2.

Les proves de la CIEACOVA són homologables als títols corresponents expedits per la JQCV. Des de l’Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la UMH se sol·licitarà a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Política Lingüística – Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) l’homologació d’aquest títol pel de la JQCV.

[Ver pantalla completa]

Contacta
Oficina del Ed. Quórum I

De dilluns a divendres de 9:00-14:00 i 16:00-19:00

Telf. 965 454 567
Email: info@idiomasumh.es