Cursos de Capacitació

laborarorio-logoLa Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, a través del seu Laboratori d’Idiomes, ofereix el Títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengües (valencià i anglès). Aquesta titulació pròpia atorga el certificat de Capacitació Oficial per a l’ensenyament en valencià i/o en anglès, enteses com a llengües vehiculars, en tots els ensenyaments no universitaris (DOCV Núm. 7006/18.04.2013).

A partir del curs 2016/2017, el fet de comptar amb aquest certificat serà imprescindible per a totes aquelles persones que es presenten a oposicions a personal docent no universitari a la Comunitat Valenciana

Contacta
Oficina del Ed. Quórum I

De dilluns a divendres de 9:00-14:00 i 16:00-19:00

Telf. 965 454 567
Email: info@idiomasumh.es