Banc d’espais

Imagen de Banco de EspaciosBanco de Espacios

Des de l’Àrea de Cultura del Vicerectorat de Cultura, s’ha procedit a elaborar un Banc d’Espais per diferents localitats pròximes a la Facultat per a tots aquells alumnes i professors que estigueren interessats a celebrar exposicions en qualsevol d’ells.

El Banc d’Espais és un acord de col·laboració aconseguit entre el Vicerectorat de Cultura de la Universitat Miguel Hernández i els diferents municipis que figuren en el llistat que s’acompanya per a ús i gaudi de tots quants ho sol·liciten, prèvia tutela dels professors, supervisió i autorització dels projectes expositius per part dels directors de l’Àrea de Cultura del Vicerectorat. Mes informació en https://bancodeespacios.umh.es/

Categories