JOUMH (concerts)

PROVES D’ADMISSIÓ PER A LA JOVE ORQUESTRA DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX (JOUMH), CURS 2017/18.

Podran participar en les proves els membres de la comunitat universitària UMH (ALUMNAT, ALUMNI, PDI, PAS, PI), així com músics externs majors de 14 anys que cursen o hagen cursat estudis en diferents conservatoris de música

Especialitats: VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, FLAUTA, OBOÈ, CLARINET, FAGOT, TROMPA, TROMPETA, TROMBÓ, TUBA I PERCUSSIÓ.

Inscripció: Els aspirants hauran d’enviar un correu electrònic a orquestaumh@umh.es amb les següents dades:

NOM, EDAT, TELÈFON, E-MAIL, ESPECIALITAT, OBRA DE LLIURE ELECCIÓ (1er i 2on moviment d’una obra lliure a triar per l’intèrpret). Així com un breu currículum. Abans del 26 de setembre de 2017.

Realització de les proves: 30 de Setembre de 2017, a les 10:00h.

Es comunicarà als aspirants el lloc on es realitzarà la prova.

Si desitgeu més informació podeu enviar un e-mail a l’adreça orquestaumh@umh.es.

[Ver pantalla completa]