Festival de Cinema Sant Joan d’Alacant

1Fesanj7º CONCURS NACIONAL DE CURTMETRATGES

El Festival de Cinema de Sant Joan d’Alacant, promogut pel IES Luis García Berlanga i l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, convoca en col·laboració amb altres entitats
públiques i privades, la seua 17º Concurs Nacional de Curtmetratges, que es regirà per les següents
bases.