Sala Universitas

Colección Martínez-Lloret

Cartel_AltaFidelidad(VAL)(web)Primera mostra realitzada fins avui de les obres dels col·leccionistes d’Altea Diego Martínez i Vicen Lloret.

“ALTA FIDELITAT. Col·lecció Martínez-Lloret” és el nom de l’exposició que acull la Sala Universitas de l’Edifici Rectorat i Consell Social entre el 9 de març i el 31 de maig. Organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària i comissariada per Espai Salmaia d’Altea, mostra una xicoteta part de la col·lecció Martínez-Lloret, que coincideix amb el 400 Aniversari de la Carta Pobla d’Altea.

Trenta-nou obres en diferents mitjans d’expressió com la pintura, el dibuix i l’escultura d’artistes com Oliver Jonhson, Luis Úrculo, Santiago Ydáñez, Pedro Croft, Nelo Vinuesa, Antonio Fernández Alvira, Inma Femenía, Dis Berlin, Kribi Heral o Juan Carlos Nadal constitueixen la primera mostra pública dels col·leccionistes en el context alacantí. Una exposició que, amb cert caràcter retrospectiu, fa un repàs per les obres més importants de la Col·lecció Martínez-Lloret i, sobretot, de les relacions personals establides amb els artistes a través de la constància i la fidelitat als seus treballs.

Sala Universitas / Edifici Rectorat i Consell Social
Universidad Miguel Hernández, Avinguda de la Universitat d’Elx, 03202 – Elx, Alacant   ///   Telèfon consergeria: 966 65 86 04
 [Ver pantalla completa]